Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/frappech/public_html/choc-o-lait.bg/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2758

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/frappech/public_html/choc-o-lait.bg/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2762

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/frappech/public_html/choc-o-lait.bg/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3689
Условия за ползване на сайта | Choc-o-lait

Влизане

Регистриране

Вашите лични данни ще бъдат използвани за подпомагане на Вашето преживяване на този уебсайт, за управление на достъпа до Вашия акаунт и за други цели, описани в нашата Политика за поверителност.

Общи условия за ползване на интернет магазин www.choc-o-lait.bg

 1. Определения

За целите на настоящите Общи условия използваните в него термини имат следните значения:

ФРАПЕЧИНО ЕООД – ФРАПЕЧИНО ЕООД, седалище: България, гр. Казанлък, жк Изток бл.43, вх.Г, ет. 5, ап.76., ЕИК 201137865. ФРАПЕЧИНО ЕООД притежава и управлява интернет/онлайн/ магазин, достъпен на интернет адрес www.choc-o-lait.bg.

САЙТ – Домейн choc-o-lait.bg.и неговите поддомейни.

СЪДЪРЖАНИЕТО има следното определение:

 • цялата информация на САЙТА, която може да бъде посетена, гледана или така достъпна чрез използването на цифрово оборудване;
 • съдържанието на всяко електронно съобщение, изпратено на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или на КЛИЕНТИТЕ от ФРАПЕЧИНО ЕООД по електронен път и/или всяко друго налично средство за комуникация;
 • всяка информация, съобщена, чрез всички средства, от служител или сътрудник на ФРАПЕЧИНО ЕООД на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на КЛИЕНТА, съгласно контактната информация, посочена или не от него;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от ФРАПЕЧИНО ЕООД в определен период от време;
 • информация за продуктите, услугите и/или тарифите, практикувани от трета страна, с която ФРАПЕЧИНО ЕООД е подписала споразумения за партньорство в определен период от време;
 • данни относно ФРАПЕЧИНО ЕООД или други техни привилегировани данни.

УСЛУГА – услугата електронна търговия, водена изключително в публично достъпните части на САЙТА, по отношение на предоставянето на възможност за КЛИЕНТА да договаря продукти и/или услуги, използвайки единствено електронни средства, включително и други средства за комуникация от разстояние.

ПОТРЕБИТЕЛ – физическо лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО чрез всякакви средства за комуникация (електронни, телефон и др.) или въз основа на споразумение за ползване между ФРАПЕЧИНО ЕООД и него и което изисква създаването и използването на ПРОФИЛ.

ПРОФИЛ – съставен от електронна поща и парола, който позволява на един единствен ПОТРЕБИТЕЛ достъп до ограничени области на САЙТА, чрез който се извършва достъп до УСЛУГАТА.

КЛИЕНТ – лице, което има или получава достъп до СЪДЪРЖАНИЕТО и УСЛУГАТА след създаване на ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ.
ПОРЪЧКА – електронен документ, който се явява форма на комуникация между Продавач и Купувач, с който Купувачът изпраща на Продавача, чрез сайта, желанието да закупи Продукти или Услуги от Сайта.
ДОКУМЕНТ – настоящите Общи условия за ползване

ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ – всеки вид изпратено съобщение (напр. имейл/ SMS/ обаждане по телефона/ съобщения, изпращани от мобилен телефон/ съобщения, изпращани от мрежата и др.), съдържащо обща и специфична информация за сходни или допълващи продукти на такива, каквито сте купували/ разглеждали онлайн, информация относно оферти и промоции, информация относно стоки или услуги, добавени във Вашата кошница/ Вашия акаунт и друга търговска информация като проучвания на пазарното търсене.

ДОГОВОР от разстояние – в съответствие с определението, съдържащо се в Наредба 34 от 04 юни 2014 г. за правата на Потребителите по договори, сключени с търговци, както и за изменение и допълнение на някои нормативни актове, чл. 2 точка 7, както е формулиран в Директива 2011/83 / ЕС относно правата на потребителите: всеки договор, сключен между търговец и потребител в рамките на организирана система за продажби или за предоставяне на услуги от разстояние, без едновременно физическо присъствие на търговеца и на потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, до и включително момента, в който е сключен договорът;

ЛИЧНИ ДАННИ – всеки вид информация, свързана с лице, което е идентифицирано или може да се идентифицира („субект на данни“); обикновено включва собствено име и фамилия, домашен адрес имейл адрес, личен идентификационен номер, телефонен номер, клиентски идентификационен номер, универсални уникални идентификатори (UUID), данни за геолокация и др.;

АДМИНИСТРАТОР – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга организация, която самостоятелно или съвместно с други, определя целите и средствата за обработването на лични данни;

СЪГЛАСИЕ – на субект на данни означава всеки специфичен информиран и недвусмислен акт на свободна воля на субекта на данни, чрез който той/ тя приема с декларация или с неоспоримо действие, че неговите лични данни ще се обработват.

ОБРАБОТВАНЕ – всяко действие/ набор от действия, извършени по отношение на личните данни (с или без автоматични средства), съответно събиране, записване, управление, структуриране, съхранение, адаптиране, промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване, предоставяне, съгласуване, комбиниране, ограничаване, изтриване и др. (т.е. всеки тип действие, извършено по отношение на личните данни);

БЮЛЕТИН / ИЗВЕСТИЕ – периодично средство за информация, изключително по електронен път, за продукти, услуги и/или промоции, провеждани от ФРАПЕЧИНО ЕООД в определен период от време, без никакъв ангажимент от страна на ФРАПЕЧИНО ЕООД по отношение на информацията, съдържаща се в него.

 1. Обща информация

2.1. Документът определя реда и условията за ползване на сайта/съдържанието/услугата от Потребителя или Клиента, ако той няма друг валиден договор за ползване, сключен между ФРАПЕЧИНО ЕООД и него. Моля, прочетете внимателно настоящия документ, за да не допуснете никакви възможни нежелани/ неприятни резултати, които може да възникнат за Потребителя/ Члена/ Клиента, като такива, които имат отрицателно въздействие върху неговите данни и/или информацията, предоставена на ФРАПЕЧИНО ЕООД.

2.2. Извършването на услугите и/или доставката на продуктите започва веднага след изпълнението на всички необходими формалности за регистриране. При регистрацията, Членът или Клиентът се задължават да предоставят точните данни за своето име, адрес и други необходими данни за обработване и възлагане на поръчки. За коригиране или актуализиране на тази информация, моля отидете в меню „лични данни“ в приложението и в „Моят акаунт“. Когато влизате в потребителския си акаунт и използвате личната си парола Вие отговаряте за всички действия, произтичащи от това. ФРАПЕЧИНО ЕООД не отговаря за грешките / инцидентите, произтичащи от небрежност на потребителя по отношение на сигурността и поверителността на неговия акаунт и парола.

2.3. Употребата, включително, но не само за достъп, посещение и разглеждане на съдържанието/ услугата, включва присъединяването на Потребител или Клиент към тези условия за ползване; Клиентът е длъжен да следи непрекъснато за общите условия, които могат да бъдат актуализирани, изменени и допълнени. В случай на спорове се прилагат условията, валидни към момента на поръчката и съобщаването й в писмена форма до ФРАПЕЧИНО ЕООД.

2.4. Достъпът до услугата се извършва изключително чрез достъп до публично достъпния сайт www.choc-o-lait.bg.

2.5. С помощта на сайта/съдържанието/ услугата, Потребителя или Клиента е единственият отговорен за всички дейности по използването му. Той също така носи отговорност за всякакви материални, интелектуални или електронни щети или от друго естество върху продукти на сайта, съдържанието, услугата ФРАПЕЧИНО ЕООД или на всяко трето лице, с което ФРАПЕЧИНО ЕООД има подписани договори, съгласно действащото румънско законодателство.

2.6. Ако Потребителят или Клиентът не е съгласен и/или не приема и/или оттегля одобрението си, дадено за Общите условия, ще изпрати имейл на адрес sales@choc-o-lait.bg като посочи своите мотиви и поиска актуализация/ промяна на събраните данни:

2.6.1. Освен това той има възможност по всяко време да се откаже от своето съгласие да използва Услугата, други услуги, предлагани от ФРАПЕЧИНО ЕООД чрез Сайта, като във връзка с това Потребителят или Клиентът изпраща своето искане с имейл, на sales@choc-o-lait.bg.

2.5.2. Ако Потребителят и/или Клиентът не желае да получава от ФРАПЕЧИНО ЕООД новинарски бюлетини, предупреждения и/ или информация, предоставена за целите на маркетинга и рекламата с помощта на всякакъв вид средства за комуникация (електронни, по телефон и др.), той може да поиска СПИРАНЕ НА АБОНАМЕНТА като натисне съответния бутон, съдържащ се във всички имейл съобщения или като изпрати искане до Отговорника за защита на данните на ФРАПЕЧИНО ЕООД на имейл sales@choc-o-lait.bg.

2.6.3. Потребителят/ Клиентът, с оглед на съществуващото законодателство и регламенти относно защитата на личните данни, имат право да бъдат забравени като заявят това пред ФРАПЕЧИНО ЕООД въз основа на търговския договор между страните и във връзка с това могат да изпратят искане на Отговорника за защита на данните на sales@choc-o-lait.bg. Потребителят/ Клиентът може по всяко време да промени своето решение да не се съгласи и/или да не приеме Документа, като изрази своето съгласие с Документа за Общите условия, налични в настоящата форма в този конкретен момент.

2.7. С цел да си упражнява правото, предвидено в чл. 2.6, той може да се свърже с ФРАПЕЧИНО ЕООД или да използва връзките в съдържанието, получено от ФРАПЕЧИНО ЕООД, предназначени за тази цел.

2.8. Ако Клиентът е платил за всички неспазени договори към ФРАПЕЧИНО ЕООД и отмени съгласието си, изразено в полза на документа, за срока на протичане на дадена поръчка, ФРАПЕЧИНО ЕООД ще отмени неговата поръчка без никакво допълнително задължение на някоя страна спрямо другата или без нито една от страните да изисква обезщетения от другата.

2.9. Този сайт е предназначен само за членове физически лица, които са най-малко на 18 години, които са преминали съответните етапи на регистрация и които не са били спрени или отстранени от ФРАПЕЧИНО ЕООД, независимо от причината за спиране или отстраняване. Възможността за онлайн поръчване е достъпна само за лица с адрес за доставка в България. Ставайки Потребител, лицето декларира, че отговаря на горепосочените условия.

 1. Съдържание

3.1. Съдържанието, както е определено в преамбюла, включвайки, но без да се ограничава до лога, стилизирани изображения, търговски символи, статични изображения, динамични изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, представени на сайта, е изключителна собственост на ФРАПЕЧИНО ЕООД, като са му запазени всички права, придобити в това отношение, пряко или косвено (чрез лиценз за употреба и/или публикуване).

3.2. На Потребителя или Клиента не му се позволява да копира, разпространява, публикува, прехвърля на трети лица, изменя и/или променя по друг начин, употребата, свързването към, излагането, включително всяко съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от ФРАПЕЧИНО ЕООД, включването на всяко съдържание извън сайта на ФРАПЕЧИНО ЕООД, премахване на знаците, които отбелязват авторското право на ФРАПЕЧИНО ЕООД върху съдържанието, както и участието в трансфера, продажбата, разпространението на материали, осъществени чрез възпроизвеждане, променяне или показване на съдържанието, освен с изричното съгласие на ФРАПЕЧИНО ЕООД.

3.3. Всяко съдържание, до което Потребител или Клиент има и/или получи достъп чрез каквито и да било средства, е предмет на документа, ако съдържанието не е придружено от специално и валидно споразумение за употреба, сключено между него и ФРАПЕЧИНО ЕООД и без никаква подразбираща се или изрично формулирана гаранция от ФРАПЕЧИНО ЕООД по отношение на това съдържание.

3.4. Потребител или Клиент може да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на разпоредбите на този документ.

3.5. Ако ФРАПЕЧИНО ЕООД дава на Потребител или Клиент правото да използва, както е описано в отделно споразумение за използване, определено съдържание, до което Потребителят има или получи достъп в резултат на това споразумение, това право се отнася само до това или тези съдържания, определени в споразумението, само по време на неговото продължение или на тези съдържания на сайта или за периода, определен в споразумението, съгласно определените условия, ако ги има и не представляват договорен ангажимент от страна на ФРАПЕЧИНО ЕООД за съответния Потребител, Клиент или друга трета страна, която има/ получи достъп до това съдържание, прехвърлено по какъвто и да е начин и което може да бъде или е увредено по някакъв начин в резултат на това съдържание, по време на или след изтичане на споразумението за ползване.

3.6. Нито едно съдържание, предадено на Потребител или Клиент чрез всякакви средства на комуникация (електронни, телефон и др.) или придобито от него чрез достъп, посещение и/или разглеждане не представлява договорно задължение от страна на ФРАПЕЧИНО ЕООД и/или на служител или съдружник на ФРАПЕЧИНО ЕООД, който е посредничил за трансфера на съдържанието, ако има такъв, спрямо съответното съдържание.

3.7. Забранено е всякакво използване на Съдържанието за цели, различни от онези, изрично разрешени с документа или от споразумението за употреба, които го придружват, ако има такова.

 1. Контакт за Клиенти и Потребители

4.1. ФРАПЕЧИНО ЕООД публикува на сайта пълна и точна идентификационна и контактна информация за Клиента или Потребителя.

4.2. Чрез използването на формуляра за контакт или услугата на сайта, Потребителят или Клиентът на ФРАПЕЧИНО ЕООД декларира и се съгласява с него да се осъществява контакт чрез всички налични средства включително чрез електронни средства от страна на ФРАПЕЧИНО ЕООД (като това не е задължително за компанията) и разбира че като попълва своите данни за контакт като име, имейл адрес, телефонен номер и др., тези данни ще се обработват и записват в базата данни за подобряване на търговските отношения, съответно за доброто осъществяване на икономическите и търговски дейности на дружеството. За подробности и допълнителна информация за обработването и управлението на лични данни, моля прегледайте и прочетете страницата Политика за поверителност на нашия сайт.

4.3. Частично или пълно попълване на формуляра за контакт и изпращането му не представлява по никакъв начин ангажимент от страна на ФРАПЕЧИНО ЕООД да се свърже с Потребителя или Клиента.

4.4. Достъпът до Сайта, използването на информацията, представена на сайта, посещението на страниците или изпращането на електронни пощи или съобщения, адресирани до ФРАПЕЧИНО ЕООД, се осъществява по електронен път, по телефона или чрез каквито и да било други средства за комуникация, налични за Потребителя или Клиента и ФРАПЕЧИНО ЕООД, като се има предвид по този начин, че той се съгласява да получава съобщения от ФРАПЕЧИНО ЕООД по електронен и/или телефонен начин, включително и комуникация чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или уебсайт съобщения.

4.5. Клиентът изрично заявява, че предоставените данни за контакт (електронна поща, телефонен номер, адрес за доставка) му принадлежат и че ще бъдат използвани от ФРАПЕЧИНО ЕООД за кореспонденцията с клиента.

 1. Бюлетини и известия

5.1. В момента, в който Потребител или Клиент си създаде профил на сайта, приемайки Документа (Общи условия), той има правото да изразява или не съгласието си за получаване на бюлетини и/или известия от ФРАПЕЧИНО ЕООДпо електронен път и/или по телефона, включително чрез електронна поща, кратки съобщения (SMS) или чрез съобщения на сайта.

5.2. Данните, взети от Потребителя, с цел изпращане на бюлетини и/или известия, могат и ще бъдат използвани от ФРАПЕЧИНО ЕООД при спазване на Политиката за поверителност.

5.3. Отказването от получаване на бюлетини и/ли сигнали от Потребител или Клиент може да се направи по всяко време:

5.3.1. Използвайки специално предназначената връзка в рамките на всеки получен бюлетин и/или известие (в края на имейла в секция „Щракнете тук за отписване”), когато тази опция е технически възможна;

5.3.2. Чрез модифициране на съгласието си да получава бюлетини и/или известия и използвайки страници в ограничените зони, в рамките на индивидуалния профил на Потребителя, на www.choc-o-lait.bg.

5.3.3. Чрез свързване с ФРАПЕЧИНО ЕООД, като се използват данните, посочени по-горе, съгласно контактната информация, така като е посочена в чл. 2.5. и без последващо задължение, на която и да е от страните спрямо другата или без която и да е от страните да може да изисква обезщетение.

5.4. Отказването от получаването на бюлетини и/или известия не предполага отказ от съгласието, дадено за настоящия Документ и се прилага/има ефект само в бъдещ момент, след изпращането на намерението за отказване.

5.5. ФРАПЕЧИНО ЕООД си запазва правото да избира лица, на които да изпраща бюлетини и/или известия, както и правото да отстрява от своята база данни всеки Потребител или Клиент, който предходно е изразил съгласието си да получава бюлетини и/или сигнали, без никакъв друг ангажимент от страна на ФРАПЕЧИНО ЕООД или на предварителна нотификация.

5.6. ФРАПЕЧИНО ЕООД няма да включва в бюлетините и/или известията, изпратени до Потребител или Клиент, никакъв друг рекламен материал под формата на съдържание, който да се отнася до трето лице, което не е търговски партньор на ФРАПЕЧИНО ЕООД, към момента на изпращане на бюлетините и/или известията.

 1. Политика за употреба на бисквитките на www.choc-o-lait.bg

Бисквитката е файл с малки размери, специален текст, често кодиран, изпратен от сървъра към уеб браузър и след това изпратен обратно (без промяна) от браузъра всеки път, когато има достъп до този сървър. Бисквитката е инсталирана по искане, издадено от уеб сървъра на даден браузър (напр. Internet Explorer, Chrome, Mozilla) и е напълно „пасивна“ (не съдържа софтуерни програми, вируси или spyware и не може да има достъп до информацията на хард драйвера на Потребителя). Бисквитките се използват за идентификация, както и за проследяване поведението на потребителите; типичните приложения са задържане на потребителските предпочитания и изпълнение на системата „пазарска кошница“. Тези файлове позволяват да се признае терминала на потребителя и представяне на съдържанието по съответен начин, адаптиран към предпочитанията на потребителите. Бисквитките предоставят на потребителите приятно изживяване при сърфиране и подкрепа на усилията на ФРАПЕЧИНО ЕООД за осигуряване на комфортни услуги за потребителите: например – предпочитания за онлайн поверителност и история на пазарската кошница. Също така, се използват в приготвянето на анонимни, обобщени статистически данни, които помагат да се разбере как потребителите се ползват от www.choc-o-lait.bg, което позволява подобряване на структурата и съдържанието, но с изключение на личното идентифициране на потребителя.

ФРАПЕЧИНО ЕООД използват два вида бисквитки: на сесия и фиксирани (временни файлове, които остават в терминала на потребителя до приключване на сесията или затваряне на приложението/уеб браузъра). Фиксираните файлове остават на терминала на потребителя за известен период в параметрите на бисквитката или докато бъдат изтрити ръчно от потребителя. Бисквитките, използвани от партньорите на оператора на дадена уеб страница, са предмет на съответната Политика за поверителност.

Посещение в www.choc-o-lait.bg може да пласира: Бисквитки за успеваемост на сайта, бисквитки за анализ на посетителите, бисквитки за geotargeting, бисквитки за регистрация, бисквитки за реклама или бисквитки на рекламните доставчици.

Личните данни, събрани чрез използването на бисквитки, могат да се събират само за улесняване на определена функционалност за Потребителя и са криптирани по начин, който прави невъзможен достъпа на неоторизирани лица до тях. По принцип, приложение, използвано за достъп до уеб страници, позволява запазване на бисквитките на терминала по подразбиране. Тези настройки могат да бъдат променени така, че автоматичното управление на бисквитките да бъде блокирано от уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, когато бисквитките са изпратени до неговия терминал или. Подробна информация за възможностите и начините на управление на бисквитките може да се намери в зоната с настройки на приложението (уеб браузъра). Ограничаването на използване на бисквитките може да повлияе на някои функционалности на www.choc-o-lait.bg. Бисквитките са фокус на ефективната работа на интернета, помагайки за генерирането на приятелско изживяване при сърфиране и адаптирано към предпочитанията и интересите на всеки потребител. Отказ или деактивиране на бисквитки може да направи някои сайтове невъзможни за ползване. Благодарение на своята гъвкавост и факта, че повечето от най-посещаваните и най-големи сайтове използват бисквитки, те са почти неизбежни; деактивирането на бисквитките няма да позволи достъп на потребителя до най-разпространените и използвани интернет страници, сред които YouTube, Gmail, Yahoo и други.

Примери за важни приложения на бисквитките:

Съдържание и услуги, приспособени към предпочитанията на потребителя – категории продукти и услуги.

Адаптиран достъп по интересите на потребителите – запомняне на паролите.

Запомняне на защитните филтри за децата относно съдържанието в интернет (опции family mode, функции за безопасно търсене).

Измерване, оптимизиране и аналитични характеристики – като потвърждение на определено ниво на трафик в даден уеб сайт, какъв тип съдържание се разглежда и как потребителят достига до уеб сайта (напр. чрез търсачките директно от други сайтове и др). Уеб сайтовете развиват тези анализи на използването им, за ​​да подобрят сайтовете в полза на потребителите.

Сигурност и въпроси, свързани с поверителността

Бисквитките не са вируси и използват формати тип обикновен текст; не се състоят от парчета код, така че не могат да бъдат автоматично изпълнени. Следователно, не могат да се дублират или репликират в други мрежи, за да се изпълняват или репликират отново. Тъй като не могат да изпълняват тези функции, не могат да се считат за вируси. Понеже бисквитките могат да бъдат използвани за отрицателни цели, тъй като съхраняват информация за предпочитанията и историята на сърфирането на потребителите, както в определен сайт, така и в няколко други сайтове, бидейки използвани като форма на Spyware (шпионаж относно потребителската активност), много anti-spyware продукти маркират бисквитките последователно, за да бъде изтрити в рамките на процедурите по изтриване/антивирусно сканиране/anti-spyware сканиране.

Обикновено браузърите имат вградени настройки за поверителност, които доставят различни нива, които доставят различни нива на приемане на бисквитките, период на валидност и автоматично изтриване, след като потребителят е посетил даден сайт. Тъй като защитата на идентичността е много ценна и е право на всеки интернет потребител, е препоръчително да се знае какви потенциални проблеми могат да създадат бисквитките. Тъй като чрез тях се предава непрекъснато информация между браузъра и уеб сайта и в двете посоки, ако един хакер или неупълномощено лице се намеси в хода на предаване на данните, информацията, съдържаща се в бисквитката може да бъде засечена. Макар и рядко, това може да се случи, ако браузърът се свърже към сървъра, използвайки некриптирана мрежа (напр. необезпечена WiFi мрежа). Други атаки, базирани на бисквитки, включват грешни настройки на бисквитките на сървърите. Много е важно потребителят да избере най-подходящия метод за защита на личната информация и да:

 • Персонализира настройките на браузъра по отношение на бисквитки, за да отрази комфортно ниво на сигурността на използване на бисквитките.
 • Зададе дълги срокове на изтичане за съхраняване на историята на сърфирането и на личните данни за достъп.
 • Има предвид настройката на браузъра, за да изтрива отделните навигационни данни всеки път, когато затворите браузъра. Това е вариант за достъп до сайтове, които поставят бисквитки и изтриват всякаква информация за посещение при затваряне на сесията на сърфиране.
 • Инсталира и актуализира постоянно антишпионски приложения.

Много от приложенията за откриване и предотвратяване на spyware-а включват откриване на атаки по сайтовете. По този начин, предотврат браузъра от достъп до уеб сайтове, които биха могли да се възползват от уязвимостите на браузъра или да изтеглят злонамерен софтуер. Препоръчва се постоянно актуализиране на програмите за сърфиране, защото много от атаките, основани на бисквитки, се осъществяват експлоатирайки слабостите на старите версии на браузърите. Всички съвременни браузъри позволяват възможност за промяна настройките на бисквитките. Тези настройки обикновено се намират в „опции“ или в меню „предпочитания“ на браузъра.

 1. Плащане с карта

Ако Клиентът избере онлайн плащане с карта на равностойността на поръчките, договора и/или договорите, разрешава и отсрочването за сетълмънт на сделките, приемането на картите се извършва изключително чрез myPOS Online чрез интегрирано решение. myPOS Online е доставчик на ФРАПЕЧИНО ЕООД на софтуерни решения за улесняване на електронната търговия, т.е. услуги по плащане, управление на плащания и защита срещу измами.

Приемат се всички видове карти, издадени от български и чуждестранни банки с логото VISA и MasterCard, при условие, че банките издатели са ги активирали за онлайн плащания. Също така, се приемат плащания с кредитни карти за плащания на вноски, така както са изброени на страницата с информация за плащанията. Други методи на плащане са по банков път или чрез наложен платеж.

ФРАПЕЧИНО ЕООД не изисква и не съхранява никаква информация относно банковата карта или карти на Клиента, като тя се обработва директно на сървърите на доставчика на онлайн платежни услуги.

 1. Политика за онлайн продажби

8.1. Достъп до услугата

8.1.1. Достъпът до услугата е позволен на всеки Потребител, който притежава или си създаде профил в сайта

8.1.2. За да се позволи достъп на Потребител до услугите е необходимо да приеме разпоредбите на Документа.

8.1.3. ФРАПЕЧИНО ЕООД запазва правото си да ограничава достъпа на клиента до Услуги или маркетинг кампании (да не го включва в кампании за популяризиране и лоялност, да му позволява да прави поръчки само с авансово плащане и др.), както и да анулира вече направени поръчки в следните случаи: направени и отказани поръчки повече от два пъти в системата за плащане и доставка, повече от 2 анулирани поръчки от страна на Клиента или промяна на поръчките, касаеща се до връщане на 20 продукта месечно от поръчаните продукти от клиента в писмен вид към имейл адрес sales@choc-o-lait.bg, при използване на предубеден език, нарушаване на правата за интелектуална собственост и др., достъпът и съществуването на Клиентския Профил биха могли да увредят по някакъв начин ФРАПЕЧИНО ЕООД. ФРАПЕЧИНО ЕООД запазва това право с изключение на случаите, разрешени от чл. 7.3.7 и всеки друг критерий, упоменат по-горе, валиден е първия. Това право може да бъде упражнено във всеки момент и не е необходимоКлиента да бъде уведомен в този смисъл.

8.1.4. ФРАПЕЧИНО ЕООД има право да анулира поръчка след предварително уведомяване на Клиента, без никакви задължения между страните и без някоя от страните да предяви иск обезщетение в следните ситуации:

 • предоставяне на непълни или неточни данни от страна на Клиента;
 • дейността на Клиента може да навреди на сайта www.choc-o-lait.bg, на ФРАПЕЧИНО ЕООД и / или партньорите;
 • Клиентът ползва Услугата по начин, несъвместим с нормална и добросъвестна употреба или упражнява права, за нанасяне на повреди или щети на ФРАПЕЧИНО ЕООД прекомерно и неразумно;
 • последователни доставки провалени по вина на Клиента;
 • други основателни причини (напр: необосновано създаване и анулиране на повече от три поръчки в срок от 30 дни).

8.2. Продукти и услуги

8.2.1. ФРАПЕЧИНО ЕООД може да публикува на сайта информация за продукти, услуги и/или промоции, практикувани от тях на всяка трета страна, с която ФРАПЕЧИНО ЕООД има сключени договори или споразумения за партньорство, в определен период и в рамките на наличното.

8.2.2. Продуктите и/или услугите, закупени посредством услугата, са предназначени изключително за личната употреба на Клиента.

8.2.3. ФРАПЕЧИНО ЕООД може да ограничи количеството на закупуване на някои продукти или услуги, налични на сайта в даден момент, на един или повече Клиенти, въз основа на основателни причини.

8.2.4. Всички тарифи за продуктите или услугите, представени на сайта, са изразени в лева (BGN) и включват ДДС.

8.2.5. Фактурата на закупените продукти се издава само в BGNкато са употребени предоставените от Клиента информации в съответния формуляр. ФРАПЕЧИНО ЕООД не отговаря за достоверността на информациите, предоставени от Клиента за фактура или за невъзможността за приспадане на разходи заради грешно подадените информации от клиента. Фактурите се издават по следния начин: за направените предварително плащания преди получаването на продуктите или услуги се издава фактура за аванс, а за плащанията извършени в момента на получаване на продуктите се издава крайна фактура в момента на изпращането към Клиента (в момента когато пратката се предава на куриера). За поправки (анулиране, връщане) се издават фактури сторно. Всичките фактури са издадени и регистрирани автоматично и са включени в данъчни доклади. Не се приемат поправки с изключение на фактурите, издадени по легални начини и правила.

8.2.6. Плащането на продукти и/или услуги, закупени чрез услугата, може да се извърши онлайн, по банков път и при доставка по куриер само в брой.

8.2.7. Плащането в брой при доставка на куриер (наложен платеж) е метод на забавено плащане на продуктите, с риск за ФРАПЕЧИНО ЕООД от отказване от Договора от страна на Клиента. Поради това, този начин на плащане е валиден само в определени случаи и само за определени продукти, а ФРАПЕЧИНО ЕООДси запазва правото да приложи или не този метод, в зависимост от вътрешни изисквания. В момента на поръчване, Клиентът е информиран и приема изцяло предложения/ отбелязания метод на плащане. Ако Клиент поръчва по-големи количества от даден продукт (над 10 броя от същия тип), за продуктите, доставени директно от производителя или поръчката е на стойност повече от 500 лева, ФРАПЕЧИНО ЕООД предлага възможност за плащане на поръчките само авансово, чрез онлайн плащане или по банков път. Методът на плащане чрез наложен платеж при куриера се заплаща допълнително.

8.2.8. Наложeният платеж или плащане при доставка (на куриер) е метод на плащане наличен само в някои случаи и за някои продукти. В случай, когато Клиентът има недоставени и незаплатени поръчки, на които общата сума е равна или надвишава 2200 лв., ФРАПЕЧИНО ЕООД предоставя единствено възможността за авансово плащане (онлайн плащане или по банков път) на допълнителните поръчки. Тази опция е активна в момента на поръчване директно на сайта. ФРАПЕЧИНО ЕООДНЕ може да бъде задължено да предложи възможността за Плащане на поръчката в брой при доставка (на куриер) на клиенти с доказано минало с отказани/анулирани поръчки или които чрез дейността си различна от тази на нормалните потребители може съзнателно може да навреди на сайта www.choc-o-lait.bg, фирмата ФРАПЕЧИНО ЕООД и /или нейни партньори.

8.2.9. В изображенията на продуктите и/или услугите, ФРАПЕЧИНО ЕООД си запазва правото да използва и други продукти (аксесоари/и др.), които могат да не бъдат включени в цената за съответните продукти и следователно няма да бъдат доставени при закупуване на продуктите. В този случай, в описанието на продуктите се посочва изрично коя стока се продава и се отбелязва и на изображението.

8.2.10. В малко вероятния случай, когато ФРАПЕЧИНО ЕООД няма да може да достави част от продуктите, клиентът ще бъде уведомен по електронна поща, предлагайки му една от следните алтернативи:

 • а) отмяна на поръчката или изваждане на продукта от поръчката, който не може да бъде доставен ;
 • б) получаването на активируеми кредити на сайта при определени условия, които ще могат да бъдат използвани за закупуване на продукти само на www.choc-o-lait.bg

8.3. Онлайн поръчка

8.3.1. Клиентът може да прави поръчки на продукти, предлагани в даден момент, само на сайта, като някои оферти са ограничени във времето и до изчерпване на количествата. Цената, показана на сайта към момента на поръчката, няма да се променя, остава крайна. За оферта, която е изтекла, не могат да бъдат направени поръчки. Choc-o-lait може да променя по всяко време цени, оферти, количества според външни критерии (географско положение, стокови наличности т.н.), като ще се съобрази с вече направените поръчки. ФРАПЕЧИНО ЕООД не може да бъде задължен да запази дадена цена освен за вече направените поръчки. Потенциалните клиенти, които разглеждат офертите, но не правят поръчки не могат да искат цена / оферта, различна от посочената на сайта: www.choc-o-lait.bg.

8.3.2. Със завършването на поръчката Клиентът се съгласява, че всички данни, предоставени от него, нужни на процеса на закупуване, са точни, пълни и верни към датата на направената поръчка, посочена в този документ и издадената поръчка.

8.3.3. Договорът от разстояние се счита за приключен от ФРАПЕЧИНО ЕООД, когато направената от Клиента поръчка се потвърждава по електронен път от ФРАПЕЧИНО ЕООД, след получаването на всички продукти (количествено и качествено) от поръчката на ФРАПЕЧИНО ЕООД(пряко или чрез подизпълнители). Освен това, преди Клиента да валидира поръчката и преди изпращането на продуктите, ФРАПЕЧИНО ЕООДима право да се свърже с Клиента чрез всички налични средства, съгласувани от ФРАПЕЧИНО ЕООД(телефон или електронна поща), за да получи лично потвърждение от страна на Клиента относно идентификационните данни и доставката. Клиентите приемат това, че ФРАПЕЧИНО ЕООДне може да бъде принуден да потвърди / достави продукти към лица, които не са потвърдили идентификационните си данни и доставката.

8.3.4. ФРАПЕЧИНО ЕООДденонсира едностранно и анулира автоматично поръчката, направена от Клиента, дори и без предварително уведомяване на клиента, без никакво допълнително задължение на всяка страна спрямо другата или без никоя от страните да може да претендира за обезщетение в следните случаи:

8.3.4.1. данните, предоставени от Клиента относно доставката (адрес, контактни данни), на сайта са непълни или неправилни;

8.3.4.2. дейността на Клиента на сайта може и/или произвежда щети от всякакво естество за ФРАПЕЧИНО ЕООД и/или техните партньори;

8.3.4.3. осъществяване на повече от две последователно провалени доставки;

8.3.4.4. по други обективни причини.

8.3.5. Ако Клиентът се откаже от поръчка с авансово плащане, по банков път или чрез онлайн плащане с карта и ако банката издател на картата на Клиента е разрешила банковата транзакция, тази сума ще бъде възстановена от ФРАПЕЧИНО ЕООД в рамките на 14 дни от датата, на която ФРАПЕЧИНО ЕООД е бил информиран за този факт.

8.3.6. Ако някои продукти, поръчани от Клиента в поръчка, направена с авансово плащане (по банков път – потвърдено или с онлайн плащане с карта) не са налични на склад по причини, независещи от ФРАПЕЧИНО ЕООД, ФРАПЕЧИНО ЕООДще информира Клиента за този факт веднага след като научи за неналичието на продуктите и ще разпореди възстановяването на сумите, платени предварително в рамките на максимум 14 дни от момента, в който Клиентът е бил уведомен. В тази ситуация, ФРАПЕЧИНО ЕООДси запазва правото да предложи в допълнение към авансовите суми, подлежащи на възстановяване и промоционалнa отстъпка за всеки продукт, който е бил поръчан, е станал неналичен за доставка, след потвърждаването на поръчката и по причини, независещи от ФРАПЕЧИНО ЕООД. Използването на промоционалната отстъпка може да се извърши само на www.choc-o-lait.bg и е обусловено от стандартното поведение на Клиента; Всяко подозрение за измама в поведението на Клиента обезсилва промоционалнитеотстъпки.

8.3.7. Една изпратена поръчка може да се промени само при наличието на определени обстоятелства, посочени в този член и само при искане на Клиента. Клиентът изпраща искането в писмен вид чрез имейл на sales@choc-o-lait.bg, посочвайки ясно искането си и номера на поръчката, при наличието на някое от следните обстоятелства:

 • а. Клиентът се отказва от продукт и уведомява ФРАПЕЧИНО ЕООД преди изпращането на поръчката
 • б. Увеличаване количеството на продукт вече съществуващ в дадена поръчка, продукт намиращ се в активна кампания в момента на изпратеното искане.
 • в. Закъсняване на доставката с максимум две седмици над максималния срок на доставка
 • г. Промяна на адреса на доставка
 • д. Обединяване на поръчки (валидно само за поръчки с наложен платеж) с близки срокове на доставка (максимум един ден разлика в крайния интервал за доставка). При обединяване на определена поръчка, основната поръчка се анулира и статуса й ще бъде „анулирана поръчка „,а продуктите от съответната обединена поръчка ще бъдат прехвърлени в поръчката, с която се желае обединението.
 • е. Промяна на начина на плащане
 • ж. Промяна на данните за фактура- за издадени вече фактури, не могат да бъдат извършени промени, свързани с юридическото/физическото лице (замяна с ново лице), а само технически поправки (име / наименование на фирма, данни за контакт и т.н.).

8.3.8. Поръчките не могат да бъдат променени- в случай, че Клиентът е посочил като начин на плащане – по банков превод.

8.3.9. Ако даден Клиент си промени личните данни, използвайки формулярите, налични на сайта, всички поръчки в ход, налични към този момент, си запазват определените/одобрените данни от страна на Клиента преди момента на промяната, като се вземат предвид за доставка и контакт новите съответно променени данни.

8.3.10. Направената поръчка може да бъде анулирана преди нейното изпращане чрез писмено искане от страна на Клиента на имейл: sales@choc-o-lait.bg, упоменавайки се ясно анулирането и номера на поръчката.

8.3.11. При всяка поръчка, Kлиентът е длъжен да провери и приеме Договорa.

8.4. Поръчка по телефона

8.4.1. Клиентът/Потребителят не може да направи поръчки по телефона. Клиентът/ Потребителят не може да изисква промяна на поръчка по телефона.

8.5. Договор и финализиране

8.5.1. ФРАПЕЧИНО ЕООД ще улесни информирането на Клиента относно етапа на завършеност, в който се намира поръчката му чрез изпращане на информативен имейл на адреса, подаден от него. Издадената фактура ще съдържа всички задължителни данни, съгласно чл. 319 от Закон 227/2015 относно Данъчния Кодекс и ще бъде изпратена на имейл.

8.5.2. Договорът след като към него се добавят документите, удостоверяващи доставката на Клиента от куриер (товарителница, подписана и отчетена) от страна на ФРАПЕЧИНО ЕООД, става изпълнен договор.

8.5.3. Договорът се сключва за определен срок.Той ще се счита за изпълнен в момента, в който страните са си извършили взаимните си задължения в сроковете и условията, изложени в настоящия документ.

8.5.4 Когато са налице различия между списъка с доставените продукти и съдържанието на колета, Клиентът има задължението да уведоми ФРАПЕЧИНО ЕООДи куриера (ако установяването е направено в негово присъствие) в рамките на 24 часа от приемането на колета по телефон или с имейл на адрес sales@choc-o-lait.bg с прилежащите детайли (снимка, обяснения и др.).

8.6. Транспорт

8.6.1.Транспортните разходи за доставка чрез куриер, за продукти закупени от сайта www.choc-o-lait.bg на фирма ФРАПЕЧИНО ЕООД са: а) такса за доставка, ако колета тежи до три (3) кг и малки размери б) такса маневриране (опаковъчни и защитни материали, както и други разходи за чупливи продукти, тежки, нестандартни размери и т.н.). Цената на услугите по доставката се изчислява и се съобщава на Клиента в момента на отправяне на поръчката в зависимост от общите критерии на поръчката (обем, тегло, материали). ФРАПЕЧИНО ЕООДоценява въз основа на вътрешни показатели разхода за транспорта и Клиентът приема изрично, чрез отправяне на поръчката, разчетите за разходите за транспортиране, независимо от изходните данни, които определят цената.Следователно, Клиентът не може да претендира за по-ниска цена на транспорта въз основа на собствени пресмятания или измервания на пратката.

8.6.2. Времето за доставка на дадена поръчка се съобщава изрично при отправянето й и е в рамките на работни дни, повлияни от: превоза на стоките от доставчика до ФРАПЕЧИНО ЕООД, времето за обработка в логистичния център на първоначалния доставчик и в склада на ФРАПЕЧИНО ЕООД, работни дни в месеца, броя на продуктите в поръчката и времето за обработка на всеки продукт и др. Общото време за доставка може да бъде изместено във времето от определен продукт с по-дълъг период, така че Клиентът приема, че с обединяване на няколко продукта в една поръчка, доставката на продуктите се измества във времето до най-отдалечената дата. Като правило, продуктите от една поръчка се доставят в един пакет с една товарителница (не се доставят частично продукти от една поръчка).

Доставките се извършват по правило в рамките на посочения период, поет при отправяне на поръчката (варира между 2 работни дни и 8 седмици) и Клиентът може да получи информация за статуса на доставката по всяко време. Ако продуктът може да бъде доставен с надвишаване на гореспоменатия срок, ФРАПЕЧИНО ЕООДще информира Клиента веднага по електронна поща, предлагайки му две възможности: Клиентът може да се откаже (в писмен вид) от поръчката/продукта или да приеме предложения нов срок за доставка. В случай, че плащането е извършено предварително преди доставката, платените суми ще бъдат възстановени изцяло в съответствие със закона, в рамките на 14 дни от датата на отказа.

8.6.3. ФРАПЕЧИНО ЕООД може да има промоционални оферти, отнасящи се за безплатна доставка (пресмятане на такса за доставка на стойност 0 лева (0)). Безплатната доставка се предлага при закупуване на стоки с обща стойност над 60 лева, само при определени условия, включително, но неограничено:

 • a. тегло на колет под 3 кг.
 • б. запазване на поръчката в първоначалната формула (без промени/отлагания).
 • промяна на поръчката по инициатива на ФРАПЕЧИНО ЕООД: промени, свързани със срока за доставка (най-вече закъснения), продукти, които стават недостъпни, други грешки от системата и т.н .

Офертите се съобщават и приемат в момента на пускане на поръчката. Безплатните оферти не са задължителни за ФРАПЕЧИНО ЕООД. Осигуряването на безплатен транспорт не изключва начисляването на таксата за маневриране на обемни пратки.

8.7. Отказване от договора и връщане на продуктите

8.7.1. Клиентът може да върне продуктите, закупени по Договор и е в правото си да получи цялата сума, заплатена за продуктите, в следните ситуации:

8.7.1.1. Продуктите имат груби повреди, които ги правят несъответни;

8.7.1.2. Доставените продукти са различни (спецификации, количество и др.) спрямо направената поръчка;

8.7.1.3. Продуктите имат производствени дефекти.

8.7.1.4. Клиентът има право да се откаже от договора в рамките на 14-дневния срок от деня на доставяне на продукта ,срок, предвиден в чл. 9 от ДИРЕКТИВА 2011/83/ЕС на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и на СЪВЕТА от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите.

Клиентът има право на отказ в 14-дневен срок, считано от датата на: 1. сключване на договора – при договор за услуги; 2. приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента – при договор за продажба, или: а) когато Клиента е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната стока; б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която Клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на последната партида или част; в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента, приемане на първата стока.

8.7.2. Преди изтичане на крайния срок, в който може да се упражни правото на отказ, Клиентът информира ФРАПЕЧИНО ЕООД за решението си да се откаже от договора. За тази цел, Клиентът трябва да уведоми ФРАПЕЧИНО ЕООД за това в писмена форма на имейл sales@choc-o-lait.bg.

8.7.3. Клиент, който е уведомил ФРАПЕЧИНО ЕООД, съгласно чл. 7.8.3, има отговорността да гарантира, че продуктите, които е посочил, са върнати или предадени на ФРАПЕЧИНО ЕООД или на лице, упълномощено от ФРАПЕЧИНО ЕООД да приеме продуктите (обикновено куриерската фирма), без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни от датата, на която той е уведомил ФРАПЕЧИНО ЕООДза решението си да се оттегли от договора. Срокът е спазен, ако продуктите бъдат изпратени от Клиента преди изтичането на периода от 30 дни, опаковани по подходящ начин, за да се запазят по време на транспорта.

8.7.4. Клиентът на ФРАПЕЧИНО ЕООД няма право да върне закупените продукти и/или няма право да претендира за каквито и да било обезщетения в следните ситуации:

8.7.4.1. Ако искането за връщане за всяка от ситуациите, предвидени в чл. 7.8.1, е с дата на изпращане на уведомлението за намерение за връщане, която надвишава 14-дневния срок, предвиден по силата на чл. 7.8.2, изчислена от следващия работен ден на изпълнения договор.

8.7.4.2. Ако даден продукт се връща на основанията предвидени в чл. 7.8.1, а върнатият продукт не е в същото състояние, в което е бил доставен (с всички документите и елементи,които го придружават).

8.7.4.3. Ако продуктите са изработени според спецификациите, представени от Клиента или ясно персонализирани.

8.7.4.4. Ако са били поръчани и доставени запечатани продукти, които не могат да бъдат върнати поради причини за защита на здравето или хигиенни причини и които са били разпечатани от Клиента (тези продукти са маркирани в описанието като невъзвръщаеми продукти).

8.7.4.5. Ако са били поръчани и доставени продукти, които след доставка са в съответствие с естеството им, неразделно смесени с други елементи.

8.7.5. Потребителят/Клиентът ще бъде информиран по имейл за изпращане на поръчката, ако той е възвращаем или дали се начисляват разходи в случай на връщане. Продуктите, съставляващи комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Кутиите и защитните опаковки се считат за част от продукта.

8.7.6. В случай, че Клиент се откаже от договора, ФРАПЕЧИНО ЕООД му възстановява всички парични средства, които са получени като плащане от негова страна, включително, когато се налага и разходите за доставка, без неоправдано забавяне и във всеки случай, не по-късно от 14 дни от датата, на която са уведомени за решението на Клиента да се откаже от договора, съгласно чл. 8.7.2. Възстановяването се извършва по същия начин използван от Клиента при началната транзакция, с изключение на случая, когато Клиента е бил съгласен с друг начин на възстановяване на сумата и при условие, че не попада на Клиента задължението за плащане на комисиони, след връщането на сумата.

8.7.7. Клиентът на ФРАПЕЧИНО ЕООД може да върне закупените чрез Договора продукти и е в правото си да получи частично платената стойност за продуктите, ако те са в състояние на намаляване на тяхната стойност за препродажба (не съдържат всички компоненти, нямат първоначалната документация или други причини, които променят първоначалния продукт).

8.7.8. В случай, че клиентът не пакетира правилно за защитата / транспортирането на върнатите продукти, куриерът, посочен във формуляра за връщане, има право да не поемe продуктите, които са посочени за връщане за сметка на ФРАПЕЧИНО ЕООД. Ако клиентът изпрати неподходящо опаковани продукти за защита / транспортиране по друг начин (друг куриер, лично предаване и т.н.), Клиентът отговаря за всички щети, дефекти, липси, открити в момента на обработване на върнатите продукти. Горните разпоредби не се отнасят за оригиналната опаковка на продуктите, а за всяка опаковка, отговаряща на стандартите на куриер, посочени на куриерската страница, които са в състояние да защитят продуктите според техните специфики (материал, размери и т.н.).

 1. Измама

9.1. ФРАПЕЧИНО ЕООД не изисква от своите Клиенти или Потребители, по никакъв начин на комуникация (имейл/по телефон/SMS/ и др.) информация относно поверителни данни, банкови сметки/карти или лични пароли.

9.2. Клиент/Потребител поема цялата отговорност за предоставяне на своите поверителни данни на трета страна.

9.3. ФРАПЕЧИНО ЕООД не носи никаква отговорност в случай, че Потребител/Клиент би бил/е ощетен по някакъв начин от трета страна, която претендира, че е/представлява интересите на ФРАПЕЧИНО ЕООД.

9.4. Клиент или Потребител информира ФРАПЕЧИНО ЕООДза подобни опити, използвайки контактните данни.

9.5. ФРАПЕЧИНО ЕООДне насърчава Спам-а. Всеки Потребител/Клиент, който изрично е предоставил своя имейл адрес на сайта, може да избере да деактивира клиентския профил, свързан с този имейл адрес.

9.6. Комуникацията, осъществявана от ФРАПЕЧИНО ЕООДпо електронен път от разстояние (т.е. електронна поща), съдържа пълните идентификационни и съответни данни на изпращача или линкове към тях, към датата на предаване на съдържанието.

9.7. Следните цели ще се считат за опит за измама на сайта/съдържанието и/или на ФРАПЕЧИНО ЕООД. ФРАПЕЧИНО ЕООДси запазва правото да задейства наказателно преследване срещу онзи или онези, които са опитали да постигнат тази цел (и):

9.7.1. задостъп до данни от всякакъв вид на друг Потребител/Клиент с използване на акаунт или чрез всеки друг метод.

9.7.2. да променя или да изменя съдържанието на сайта или на всякаква кореспонденция, изпратена по всякакви начини от ФРАПЕЧИНО ЕООДна Потребител/Клиент.

9.7.3. за възпрепятстване работата на сървъра/сървърите, на който функционира сайта.

9.7.4. да има достъп или да разкрива на трети лица, които не разполагат с необходимата правна власт, съдържанието, изпратено по всякакъв начин от ФРАПЕЧИНО ЕООДна Потребител/Клиент, когато той не е легитимният получател на съдържанието.

 1. Ограничение на отговорността

10.1. ФРАПЕЧИНО ЕООДне може да бъде държано отговорно по никакъв начин спрямо никой Потребител/Клиент, който използва сайта или съдържанието, с цел различна от посочената в настоящите Общи условия.

10.2. В случай, че Потребител/Клиент счита, че съдържанието, изпратено по всякакъв начин от ФРАПЕЧИНО ЕООД, нарушава авторските или всякакви други права, той може да се свърже за повече подробности с ФРАПЕЧИНО ЕООД, според контактните детайли на sales@choc-o-lait.bg, така че ФРАПЕЧИНО ЕООДда може да вземе информирано решение по въпроса.

10.3. ФРАПЕЧИНО ЕООДне гарантира на Потребител или Клиент достъп до сайта или услугата, при липса на регистрация от страна на последния чрез следване на етапите на регистрация на сайта и не му дава право да сваля или да променя частично и/или напълно съдържанието, да възпроизвежда отчасти или изцяло съдържанието, да копира, или да използва всяко съдържание по друг начин или да прехвърля на трета страна съдържание, по отношение на което има и/или е получил достъп въз основа на споразумение за употреба, без предварителното писмено съгласие на ФРАПЕЧИНО ЕООД.

10.4. ФРАПЕЧИНО ЕООДне носи отговорност за съдържанието, качеството или характера на други уебсайтове, до които се стига чрез връзки от съдържанието, независимо от естеството на тези връзки. За тези сайтове, отговорността е изцяло на техните собственици.

10.5. ФРАПЕЧИНО ЕООДсе освобождава от всякаква отговорност в случай на използване на сайтове и/или съдържание, изпратено до Потребител или Клиент, чрез всякакви средства (електронни, телефон и др.), чрез уебсайтове, електронна поща или служител на ФРАПЕЧИНО ЕООД, когато тази употреба на съдържанието може или произвежда щети от всякакъв вид за Потребителя, Клиента и/или трето лице, участващи в този пренос на съдържание.

10.6. ФРАПЕЧИНО ЕООДне предлага никакви преки или косвени гаранции, че:

10.6.1. услугата ще бъде според изискванията на Клиента

10.6.2. услугата ще бъде непрекъсната, сигурна или без грешки от всякакъв вид

10.6.3. продукти/услуги, получени безплатно или срещу заплащане чрез услугата ще отговарят на изискванията или очакванията на Клиента

10.7. В рамките на разпоредбите на Общите условия, операторите, администраторите и/или собствениците на сайта не са отговорни по никакъв начин за отношенията или техните последствия, произтичащи от, но не ограничени до, закупувания, специални оферти, промоции, насърчавания или всякакъв друг вид отношение/връзка/транзакция/ сътрудничество/ и др., които могат да възникнат между Клиент или Потребител и всеки, който се популяризира пряко или косвено чрез сайта.

 1. Непреодолима сила и непредвидени случаи

11.1. С изключение на случаите, в които не е изрично предвидено друго, никоя от страните по даден сключен договор, който все още е в ход, няма да носи отговорност за неизпълнението в срок и/или неправилното, изцяло или частично, изпълнение на някое от задълженията й по договора, ако неизпълнението на съответното задължение е било причинено от събитие на непреодолима сила.

11.2. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е длъжен да информира другата страна незабавно и напълно за настъпване на събитието-непреодолима сила и да вземе всички мерки, с които разполага, с цел ограничаване на последствията от съответното събитие.

11.3. Страната или законния представител на страната, позоваваща се на посоченото по-горе събитие, е освободена от това задължение само, ако събитието не й позволява да я доведе до край.

11.4. Ако в срок от 15 дни, считано от датата на възникването му, съответното събитие не престане, всяка страна ще има правото да уведоми другата страна за прекратяването на този договор, без някоя от тях да може да претендира за обезщетения.

11.5. Страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността да изпълни задълженията си в рамките на 30 дни от датата на възникване на събитието, но в рамките на чл. 9.3.

 1. Спорове

12.1. Чрез използване/посещение/разглеждане/ и др. на сайтове и/или всяко съдържание, изпратено от ФРАПЕЧИНО ЕООДна Потребителя/Клиента чрез достъп и/или изпращане по различни начини (електронни, телефон и др.), той се съгласява поне с разпоредбите от „Общи условия“.

12.2. Всеки спор по отношение на тези Общи условия, който може да възнике между Потребител/Клиент и ФРАПЕЧИНО ЕООД, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие.

12.3. Всеки спор, от всякакъв вид, който би могъл да възникне между Потребител и ФРАПЕЧИНО ЕООДили неговите партньори, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие. Ако това не е възможно, конфликтът ще бъде разрешаван от компетентния съд от седалището на ФРАПЕЧИНО ЕООДили от компетентния съд от седалището на потребителя, съгласно приложимите законови разпоредби.

12.4. Имайки предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) №. 524/2013 за онлайн разрешаване на потребителските споровете и изменение на Регламент (ЕС) No. 2006/2004 и Директива 2009/22 / ЕС, ФРАПЕЧИНО ЕООДпредлага на Потребителя/ Клиента възможността да избере начина за разрешаване на всякакви възможни спорове извънсъдебно, използвайки европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове (платформа SOL), дигитален инструмент, създаден от Европейската Комисия, за улеснение на решаването на спорове извънсъдебно независимо, безпристрастно, прозрачно, ефективно, бързо и справедливо ,спорове които се относят до договорните задължения, произтичащи от договори за продажба или за предоставяне на онлайн услуги за потребителите, който пребивават в Европейския Съюз и търговец със седалище в Европейския Съюз. В тази връзка може да използвате следния линк към платформата за SOL: ODR.

12.5. Ако някоя от изброените по-горе клаузи бъде намерена за нищожна или недействителна, независимо от причината, тази клауза няма да се отрази на валидността на останалите клаузи.

12.6. Този документ е съставен и ще се тълкува в съответствие с българското законодателство.

 1. Финални разпоредби

13.1. ФРАПЕЧИНО ЕООДси запазва правото да може да извършва всякакви промени в тези разпоредби, както и всякакви промени по сайта/неговите структури/услугата, както и всяко съдържание, без предварително уведомяване на Потребителя или Клиента.

13.2. В границите на разпоредбите на Общите условия, ФРАПЕЧИНО ЕООДняма да бъде подведен под отговорност за възможни грешки, появили се на сайта по някаква причина, включително поради промени, настройки и др., които не са направени от администратора на сайта.

13.3. ФРАПЕЧИНО ЕООДси запазва правото да въвежда рекламни банери от всякакво естество и/или връзки на всяка страница на сайта, в съответствие с действащото законодателство.

13.4. За всички нерегламентирани в настоящите Общи условия въпроси се прилагат действащите разпоредби на Българското законодателство.

 1. Контакт и друга информация

14.1. Въпроси или предложения във връзка със сайта www.choc-o-lait.bg, се приемат от ФРАПЕЧИНО ЕООДна телефон: +359 896 060 648, от понеделник до петък, работно време: 09:00 – 18:00 часа или по електронна поща на sales@choc-o-lait.bg.

14.2. Всякакви коментари, въпроси, обратна връзка, идеи, предложения или други съобщения или информация за или свързана със сайта www.choc-o-lait.bg, функционалността или неговото подобрение, остават собственост на ФРАПЕЧИНО ЕООД.

Отговорникът за обработване на личните данни може да бъде контактиран на имейл адреса sales@choc-o-lait.bg.